חגי לוין

חגי לוין

מנהל יח' הפיקוח והאכיפה

רשות הכנרת

הרצאות מפי חגי לוין:

דוברים נוספים באירוע אנשים ורחפנים

Open Accessibilty Menu