ח"כ  חיים ילין

ח"כ חיים ילין

יו"ר ועדת המשנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכטב"מ

הרצאות מפי ח"כ חיים ילין:

דוברים נוספים באירוע אנשים ורחפנים

Open Accessibilty Menu