ח"כ  חיים ילין

ח"כ חיים ילין

ועדת המשנה של ועדת המדע והטכנולוגיה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים

הרצאות מפי ח"כ חיים ילין:

דוברים נוספים באירוע אנשים ורחפנים

Open Accessibilty Menu